Store fremskridt i den
medicinske behandling

Inden for de seneste år er der sket en række store fremskridt i den medicinske behandling af spredt
modermærkekræft, og derfor kan du nu få tilbudt forskellige behandlingsformer igennem dit sygdomsforløb.
Kræftlægerne arbejder med fire muligheder:

Immunterapi

Virker ved at stimulere de celler i immunsystemet, som opsporer og nedkæmper kræftcellerne. Immunterapi er fx behandling med PD-1-antistoffer, CTLA-4, interleukin2, interferon og T-cellebehandling:

Dobbelt immunterapi

PD-1-antistof i kombination med CTLA-4-antistof

PD-1 Monoterapi

Behandling med PD-1-antistof

CTLA-4 Monoterapi

Behandling med CTLA-4

Kræfthæmmere

Behandlinger, som hæmmer væksten i kræftcellerne (medicinsk behandling):

Behandling med BRAF- og MEK-hæmmere

Her er tale om behandling, der hæmmer vækstsignalerne i kræftcellerne.

Andre behandlinger

Du kan også få tilbudt kemoterapi, der beskadiger kræftcellernes gener, så de dør eller bliver bremset i deres vækst, eller stråleterapi, der bliver brugt til lindring.

Kemoterapi

Behandling, som beskadiger kræftcellernes gener, så de dør eller bliver bremset i deres vækst.

Stråleterapi

Bliver brugt som lindrende behandling.

Sådan samarbejder dit immunforsvar og immunterapien

Varighed: 2:33 min

Sådan samarbejder dit immunforsvar og immunterapien

Dit immunforsvar er det, der bekæmper sygdomme i din krop – bl.a. de celler, der spreder modermærkekræften. Immunterapi hjælper kroppens eget immunsystem med at bekæmpe kræften, og hvordan det foregår, kan du høre mere i denne film.

Flere veje til immunterapi

Immunterapi hjælper din krops eget immunsystem med at bekæmpe kræftcellerne. Denne
film forklarer princippet bag immunterapi og viser samspillet med immunforsvaret.

Varighed: 3:59 min

Dobbelt immunterapi

Kombinationsbehandlingen består af to typer immunterapi, der sætter ind forskellige steder i den proces, der normalt bremser immunsystemets arbejde. Se mere om kombinationsbehandlingen i denne film.

Varighed: 2:37 min

Monoterapi med PD-1-antistoffer

Behandlingen med PD-1-antistoffer kan hjælpe dit immunforsvar med at opdage kræftcellerne og slå dem ihjel. I denne film bliver du klogere på, hvordan PD-1-antistofferne arbejder.

Varighed: 2:22 min

Monoterapi med CTLA-4-antistoffer

Behandling med CTLA-4-antistoffer kan forhindre den naturlige bremsning af immunforsvaret, så der fortsat bliver aktiveret T-celler til bekæmpelse af kræften. Filmen her viser dig, hvordan det foregår.

Behandling med BRAF- og MEK-hæmmere

Varighed: 2:19 min

Behandling med BRAF- og MEK-hæmmere

Hos cirka halvdelen af alle modermærkekræftpatienter finder lægerne en mutation på det såkaldte BRAF-gen. Det er en fejl, der betyder, at celledelingen er ude af kontrol. Med medicinsk behandling, der hæmmer BRAF- og MEKgenerne, kan lægerne bremse den løbske celledeling. I filmen her kan du se, hvordan behandlingen foregår.

Interleukin-2 holder kroppens eget kræftforsvar til ilden

En medicinsk behandling af modermærkekræft kan i sjældne tilfælde inkludere en behandling med interleukin-2. Det er en behandling, der sætter kroppens eget immunforsvar i alarmberedskab, så det kan bekæmpe kræftcellerne.

Interleukin-2 holder kroppens eget kræftforsvar til ilden

Interleukin-2 er kroppens eget signalstof, og det bliver dannet, når du fx bliver udsat for en infektion. Signalstoffet sætter nu dit immunsystem i alarmberedskab, så immuncellerne går i gang med at bekæmpe kræftcellerne fra din modermærkekræft.

Interleukin-2 er blevet brugt i behandlingen siden 1980’erne, og i dag bliver det givet efter behandling med PD-1- og CTLA-antistoffer og BRAK- og MEK-hæmmere.

Sådan foregår din behandling

Før du begynder din behandling med interleukin-2, får du Ct-scannet hjernen, brystkassen og maveregionen. Derefter bliver du indlagt på kræftafdelingen og får via drop interleukin-2 kontinuerligt over fem døgn. En-to dage efter kan du tage hjem igen. Efter en behandlingsfri pause på en uge gentager lægerne behandlingen.

Efter to behandlingsserier får du igen scannet brystkassen og maveregionen, så kræftlægen kan vurdere, om behandlingen virker. Er sygdommen mindsket markant, kan du få op til fire behandlingsserier mere. Er der derimod sket en forværring, kan du blive tilbudt to behandlingsserier mere.

Når du er helt færdig med dit interleukin-2-forløb, vil lægen vurdere, om der er behov og mulighed for at fjerne eventuelle restforandringer med en operation eller en anden lokal behandling.

Alle patienter i interleukin-2-behandling oplever influenza lignende bivirkninger som feber, træthed og ømme muskler og led. Behandling med interleukin-2 kan dog også give andre eller flere bivirkninger, og du vil typisk være meget sløj i de 6-7 dage hvor du er indlagt. Husk, at kræftlægen og en sygeplejerske altid giver dig en grundig mundtlig og skriftlig gennemgang af behandlingens forløb og bivirkninger, før I går i gang.

Kemo kan skrumpe eller bremse din sygdom

Varighed: 1:23 min

Kemo kan skrumpe eller bremse din sygdom

Hvis de forskellige former for behandling ikke har virket på din modermærkekræft, kan du få tilbudt kemoterapi. Kemoterapi bliver også kaldt for cellegift, og det kan enten få din kræft til at skrumpe eller bremse sygdommens vækst. Behandlingen får du i form af tabletter, og her kan du få mere at vide om, hvordan det foregår.

Skal du have strålebehandling?

Strålebehandling er en lokalbehandling, du kan få som selvstændig behandling eller som supplement til de andre behandlinger for modermærkekræft. Strålernes energi ødelægger dna-molekylerne inde i kræftcellerne. Filmen her viser, hvordan behandlingen virker, og hvad du kan forvente af den.

Skal du have strålebehandling?

Varighed: 0:56 min

Det fælles behandlingsvalg

Varighed: 2:45 min

Det fælles behandlingsvalg

Som modermærkekræftpatient vil du støde på begrebet ‘det fælles behandlingsvalg’. Det dækker over, at din behandling er et valg, du træffer sammen med din læge. For hvor lægen er ekspert i din kræftsygdom, er det dig, der er ekspert i dit liv og dine behov.