Medicinsk efterbehandling


Medicinsk efterbehandling

Her kan du høre om mulighederne for medicinsk efterbehandling, hvordan et forløb foregår og hvordan du bliver fulgt under behandlingen og efterfølgende.

Varighed: 1:44 min.

Medicinsk efterbehandling (eller adjuverende behandling) gives for at forebygge tilbagefald af kræft. Risikoen for tilbagefald afhænger af kræftens stadie. Det er kun i de stadier, hvor risikoen er størst, at medicinsk efterbehandling tilbydes. Forsøg har vist, at risikoen for tilbagefald af kræftsygdommen kan nedsættes med flere typer medicinsk efterbehandling.

Hvis dit modermærkekræft er i stadie III eller IV, og kirurgerne har kunnet bortoperere al kræft, vil medicinsk efterbehandling være en mulighed.
Kirurgerne vil henvise dig til kræftlægerne med henblik på vurdering om, du skal tilbydes medicinsk efterbehandling. Faktorer som f.eks. risiko for tilbagefald, alder og andre sygdomme ligger til grund for, hvad kræftlægerne anbefaler.
Medicinsk efterbehandling kan i nogle tilfælde give alvorlige bivirkninger og derfor vil kræftlægerne drøfte med dig om behandling er det rigtige for dig.

Man kan blive tilbudt immunterapi med et PD-1 antistof eller en BRAF/MEK-hæmmer i op til et år efter operationen. Behandlingen med BRAF/MEK hæmmere kan anvendes til patienter hvor immunterapi ikke kan bruges. De to typer behandlinger beskrives senere i dette afsnit.

Behandlingsforløbet foregår på kræftafdelingen. Undervejs i behandlingen vil der blive lavet scanninger og du vil komme til lægesamtaler.

Efter ét års behandling og seks måneders yderligere kontrol hos kræftlægerne vil du blive fulgt på den afdeling, hvor kontrollerne normalt foregår efter operation. Der er lokale forskelle, men det vil enten være på den plastikkirurgiske afdeling eller på kræftafdelingen.